top of page
logo sbb.png
Beheerplan Zeegser Duinen en Siepelveen

Samenvatting

  • Nat heidelandschap: periodiek opslag verwijderen, vooral op beenbreek-locatie

  • Grasland: begrazen

  • Droog heidelandschap: begrazen, periodiek opslag verwijderen, landschap moet open blijven, hier en daar bomen/struiken

  • Droog heidelandschap (sterk verbost): landschap open maken, bomen en struiken fors terugdringen

  • Bos (doorgeschoten hakhout): flink dunnen, karakteristieke bomen sparen

  • Bos (oud bos): eindkap, daarna ontwikkelen naar heide

 

Download hier het volledige beheerplan van Staatsbosbeheer waarop het werkplan van de Werkgroep Siepelveen is gebaseerd.

Flora

Uitgebreide informatie over het beheer van het gebied, de voorkomende planten en de verschillende typen landschap die er zijn aangetroffen is te vinden in de onderstaande vegetatie kartering.

Download hier de vegetatie kartering Siepelveen en Zeegser Duinen opgesteld door Staatsbosbeheer.

 

Download hier het Siepelveen rapport waterstand.
 

bottom of page