top of page
Jeneverbes

Werkgroep Siepelveen is ook een Jeneverbesbrigade, wat houdt dat in? In 2004 is na onderzoek gebleken dat het slecht ging met de jeneverbes, zo slecht dat het voortbestaan in ons land in gevaar kwam. Om dat te voorkomen is het Jeneverbesgilde opgericht, vanuit verschillende disciplines zijn deskundigen bij elkaar gekomen om de negatieve trend te keren. Om het beheer van jeneverbesstruwelen weer op te pakken zijn jeneverbesbrigades in het leven geroepen. Op de site van het Jeneverbesgilde Drenthe kun je meer lezen.

In het kort zijn de aanbevelingen van het Gilde:

  • Jeneverbessen royaal vrijstellen

  • Plaggen en/of strooisellaag verwijderen

  • Verbossing tegengaan

  • Rond jeneverbessen gras en opslag kort wegmaaien

  • Zuurgraad van de grond verlagen door bekalken

  • Zand laten stuiven door gebied open te maken

  • Uit bestaand materiaal (stekken en zaad) nieuwe planten opkweken

  • Op geschikte plaatsen jeneverbessen planten

bottom of page